Skip links

Main Content

Croeso

Mae Cerameg Cymru yn edrych ymlaen unwaith eto at groesawu ymwelwyr ar yr 11fed a 12fed Gorffenaf 2020.

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, bydd Cerameg Cymru yn cael ei gynnal ar faes Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wrth ymyl cae peldroed Wrecsam. Bydd y stondinau wedi’u cartrefu mewn pebyll mawr o flaen prif fynedfa’r brifysgol. Mae’r lleoliad yn gyfleus gyda mynediad hawdd oddi wrth yr A483 â digonedd o barcio i arddangoswyr ac ymwelwyr.

Mae’r digwyddiad yn addas i bob oedran, gyda mynediad a pharcio am ddim a chyfleoedd i sgwrsio a phrynnu’n uniongyrchol o’r gwneuthwyr. Bydd y’r uchafbwyntiau yn cynnwys arddangosiadau a darlithoedd, gweithdai “Rhowch gynnig arni”, stondinau masnach, tanio Raku byw, prosiectau cymunedol, gosodiadau ynghyd â’n harddangosfa “Made in Wales” / ”Wedi’i Greu yng Nghymru”.

Welcome

Ceramic Wales looks forward to welcoming visitors once again on the 11th and 12th of July 2020.

After the success of last years show, Ceramic Wales 2020 will once again be held at our main Glyndwr University campus next to Wrexham football ground. The show will be housed within marquees to the front of the main entrance of the building. The venue is conveniently located just off the A483 with ample visitor and exhibitor parking.

The event is suitable for all ages, with free admission and parking and the opportunity to talk and buy directly from the makers. Highlights of the event will include demonstrations and lectures “Have a go” workshops, trade stands, live Raku firing, community projects and installations plus our “Made in Wales” featured exhibition.

Ceramic Wales 2020
Saturday the 11th of July
10am - 5pm
Sunday the 12th of July
10am - 5pm

Visit Us

Address

www.glyndwr.ac.uk
Wrexham Glyndwr University
Mold Road
Wrexham
LL11 2AW